Són una Olimpíadaweb_vol2013

event esportiu anual amb format de Jocs Olímpics

empresarial

adreçada a hotels (Hotel Games) i centres hospitalaris, assistencials i de recerca (BCN Salut Games)

solidària

amb un projecte social beneficiari d’una donació

Hi participen els empleats fent equips per a una competició:

amateur

oberta a tothom

sense distinció de gènere

web_carpes2013_024
Els beneficis que aporta la participació són:

Potencien la cohesió, la convivència i la motivació

Fomenten les relacions interpersonals dins l’empresa

Desenvolupen el sentiment de pertinença i esperit corporatiu

Estimulen l’esperit de superació, concentració, esforç i rendiment

Ofereixen una nova dimensió en la comunicació interna

Exercir la solidaritat

Compartir amb companys/es una experiència des d’una perspectiva “diferent” a la del dia a dia.

Punt de trobada amb persones d’altres organitzacions del mateix sector